Portfolio > WATERCOLOUR

Family Trait Tarot Cards
Watercolour Tarot Card Set
2021
banzai
Collage, Watercolour
2010
boy
watercolour collage
2010
bunny
watercolour
8 x 11
2011
Deer
watercolour
2011
Tiger
watercolours
8 x 10
2011
Sprung III
watercolour, screenprint
2011
Spring IV + Sprung IV
watercolour, screenprint
2011
Spring V + Sprung V
watercolour, screenprint
2011
Spring III + Sprung III
watercolour, screenprint
2011
Spring II + Sprung II
watercolour, screenprint
2011
Spring I + Sprung I
watercolur, screenprint
2011